Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Communication
Level 5
Level 5
100 replies posted First solution authored 250 sign-ins

Xin chào các bạn!
Mình đang tìm hiểu về PSoC 063 BLE Prototyping kit về các vấn đề như: chế độ hoạt động, chế độ nguồn điện thấp, cấu trúc, chức năng ngoại vi, Bluetooth tiết kiệm năng lượng, dòng cấp, dòng tiêu thụ,... Tuy nhiên mình chưa tìm được tài liệu nào đáng tin cậy! Có bác nào có tài liệu về cái này không?
Cảm ơn!

Communication_0-1681801909576.jpeg

 

 

0 Likes
1 Solution
4 Replies

Thanks for the information! it helps me a lot

0 Likes
Gautami_12
Moderator
Moderator
Moderator
50 likes received 100 solutions authored 250 replies posted

Hi @Communication ,

Glad you got your answer.

Warm Regards,
Gautami J

Thanks!

0 Likes