Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

DAVE™ Forum Discussions

User19203
Level 1
Level 1
퐓퐞̂́퐭 đ퐞̂́퐧 퐫퐨̂̀퐢, 퐦퐚퐮 퐦퐚퐮 퐜퐚̣̂퐩 퐧퐡퐚̣̂퐭 퐁퐀́퐎 퐂퐀́퐎 퐓퐇퐈̣ 퐓퐑퐔̛퐎̛̀퐍퐆 퐈퐓 퐦퐨̛́퐢 퐧퐡퐚̂́퐭 ퟐퟎퟐퟎ 퐜퐮̉퐚 퐈퐓퐍퐚퐯퐢 퐭퐡퐨̂퐢!!!
Với đặc thù riêng của ngành, ứng viên IT luôn có mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn cùng với cơ hội việc làm rộng mở từ các tập đoàn lớn nhỏ trên cả nước. Đó cũng là lý vì sao, dù hứng chịu rất nhiều ảnh hưởng nghiệm trọng của dịch Covid-19 vào năm 2020, nhưng nhân lực ngành IT vẫn tăng trưởng rất mạnh mẽ.
“푄푢푎푛ℎ 푛푎̆푚 푙표̣ 푚표̣ đ푒̂푚 푛푔푎̀푦
퐶푢표̂́푖 푛푎̆푚 푙푢̛표̛푛푔 푡ℎ푢̛표̛̉푛푔 đ푢̛표̛̣푐 푐푎̂̀푚 푡푟푒̂푛 푡푎푦”
Để các ứng viên và nhà tuyển dụng có cái nhìn tổng quan hơn về ngành và mức lương thưởng trong ngành, ITNavi đã thực hiện phỏng vấn 250 Nhà tuyển dụng và 12500 Ứng viên IT để biên soạn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG IT 2020.

Đây là tài liệu HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ sẽ cung cấp cho nhà tuyển dụng và ứng viên bức tranh toàn cảnh về thị trường lương thưởng ngành IT trong giai đoạn giáp Tết và những dự đoán về chính sách vào năm 2021. Từ đó, nhà tuyển dụng sẽ nắm được mức lương cho từng vị trí trong ngành IT đồng thời ứng viên có thể căn cứ để đánh giá mức lương hiện tại của bản thân
Tải tài liệu tại link: http://bit.ly/ITNavi_BaocaothitruongIT2020
-------------
Đã có hơn 400,000+ ứng viên tìm được cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn tại ITNavi - Top 3 trang tuyển dụng IT hàng đầu Việt Nam
Truy cập ngay: https://itnavi.com.vn/ để KICK OFF YOUR CAREER PATH vào năm 2021
Liên hệ hỗ trợ theo hotline: 033 306 6565
0 Likes
0 Replies